Екологія
НазваниеЕкологія
страница1/17
Дата конвертации31.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Нові надходження до Наукової бібліотеки

у 1-му кв. 2010 р.Екологія 2

Хімічні науки 2

Біологічні науки 2

Соціологія 3

Медицина 3

Медична інформатика 3

Історія медицини 3

Охорона здоров’я 4

Анатомія. Ембріологія. Гістологія 5

Фізіологія 6

Біофізіка 6

Біохімія 7

Медична генетика 8

Фізіологія нервової системи і аналізаторів (органів чуття) 8

Психологія медична. Психофізіологія 8

Гігієна і санітарія. Епідеміологія 9

Загальна терапія. Фармація. Фармакологія. Токсикологія 9

Патологія 11

Патологічна анатомія 12

Патологічна фізіологія 12

Медична мікробіологія 13

Загальна діагностика. Симптоматологія 14

Догляд за хворими і терапевтична техніка. Невідкладна техніка 14

Хвороби органів кровообігу. Хвороби серця. Хвороби кровоносних судин 16

Хвороби органів дихання 17

Хвороби органів травлення. Хвороби очеревини 17

Стоматологія 17

Хвороби шлунку і дванадцятипалої залози. 18

Хвороби кишечника. Хвороби підшлункової залози 18

Хвороби залоз внутрішньої секреції та обміну речовини 19

Дерматологія 19

Хвороби сечостатевих органів 20

Хвороби органів опори і руху 20

Невропатологія і психіатрія 21

Інфекційні хвороби, їх профілактика та епідеміологія 21

Венеричні хвороби 22

Ревматизм 22

Туберкульоз 22

Сімейна медицина 23

Хірургія 23

Термічні пошкодження 24

Часткова хірургія 24

Офтальмологія 25

Гінекологія та акушерство 25

Педіатрія 26

Військова медицина 28

Історія. Історичні науки 28

Економіка. Економічні науки 28

Політика. Політичні науки 30

Право. Юридичні науки 30

Культура 30

Освіта. Педагогічні науки 30

Мовознавство 31

Філософія 31

Психологія 32

Довідкові видання 32Екологія

20.1я7

З-13


Заверуха Н.М.

Основи екології : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 301 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 301.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Хімічні науки

24.1я7

Б 27


Басов В.П.

Хімія : навч. посіб. для слухачів підготовчих відділень , ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студ. внз / В. П. Басов, В. М. Родіонов. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 318 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 318

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)24.4я7

Л 86


Луцевич Д.Д.

Аналітична хімія : підруч. / Д. Д. Луцевич, А. С. Мороз, О. В. Грибальська. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 415 с. : ил. - Бібліогр.: с. 402

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)24я7

К 17


Калибабчук В.А.

Химия : для иностр. студ. подготовительных ф-тов: учебник / В. А. Калибабчук, В. И. Галинская, С. М. Гождзинский. - К. : Медицина, 2008. - 311 с. - Библиогр.: с. 307.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Біологічні науки

28.0я7

Б 63


Биология : для подготовительных ф-тов (отделений) иностр. граждан высших учебных заведений: учеб. пособие / А. В. Романенко, Е. А. Жгут, О. В. Головченко [и др.] ; под ред. А. В. Романенко. - К. : Медицина, 2008. - 423 с. - Библиогр.: с. 420-423. 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)57(02)

L70


Life Science : a problem solving approach / J. L. Carter, H. P. Goodman, D. D. Hunter, L. J. Schelske. - [3rd ed.]. - [s. l.] : Ginn and Company, 1977. - 406 p.

Перевод заглавия: Наука о жизни. Подход к решению проблемы.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)57(02)

M46


Medical Biology : the study guide of the practical classes course / O. V. Romanenko, O. V. Golovchenko, M. G. Kravchuk, V. M. Grinkevych ; ed. O. V. Romanenko. - Kyiv : Medicine, 2008. - 304 p.

Перевод заглавия: Медицинская биология

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Соціологія

60.5я7

Л 84


Лукашевич М.П.

Соціологія. Загальний курс : підруч. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 407 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 406-407.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Медицина

61(02)

Z19


Zakharchuk I.

English. Health. : [textbook] / I. Zakharchuk. - 2nd ed., stereotype. - Kyiv : Medicine, 2007. - 176 p.

Перевод заглавия: Английский язык. Здоровье.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)61(02)

E56


English for Pharmacists : [textbook] / L. Ya. Avrachova, I. O. Palamarenko, T. V. Yahno [et al.] ; ed. L. Avrachova ; O.O. Bohomolets National Medical University. - Kyiv : Medicine, 2009. - 368 p.

Перевод заглавия: Английский язык для фармацевтов

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)61(071)(063)

А


61:004(02)

М 76


Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції : матеріали навч.-наук. конф. / Буковин. держ. мед. ун-т ; За ред.: В. П. Пішака, Ю. Т. Ахтемійчука. - Чернівці : БДМУ, 2009. - 192 с 100 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Медична інформатикаМомоток Л.О.

Основи медичної інформатики : підручник для студентів мед. вузів / Л. О. Момоток, Л. В. Юшина, О. В. Рожнова. - К. : Медицина, 2008. - 231 с. : ил. - Бібліогр.: с.231.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1

Історія медицини

61(09)

V10


V. M. Bekhterev's Psyche and Life : научно-популярная литература / ed. [T. Dobrena-Martinova ; ed. L. Strickand]. - Armonk : M. E. Sharpe, 2004. - 94 p. - (Journal of Russian @ East European Psychology. - 2004. - Vol. 42, № 5)

Перевод заглавия: Психика и жизнь В. М. Бехтерева

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)61(092)

М


Медицинская профессура СССР : краткое содержание и тезисы докладов научной конференции (Москва, 19 мая 2009 г.) / Рос. акад. мед. наук, Федеральное агентство по здравоохр. и соц. развитию, Москов. мед. акад. им. И.М. Сеченова, Науч. совет РАМН по истории и философским проблемам медицины, НИИ истории медицины РАМН. - М. : Издательский дом "Русский врач", 2009. - 308 с. 200 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Охорона здоров’я

610

W81


Women and Health : today's evidence tomorrow's agenda / World Health Organization). - [Geneva] : WHO, 2009. - 91 p.

Перевод заглавия: Женщина и здоровье. Сегодня - данные. завтра - повестка дня.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610

C29


Casebook on Ethical Issues in International Health Research : ВОЗ (Документы Всемирной организации здравоохранения) / World Health Organization ; ed. R. Cash [et al.]. - [Hong Kong] : WHO, 2009. - 209 p.

Перевод заглавия: Справочное пособие по этическим вопросам в области здравоохранения

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610

A88


Assuring the Quality of Health Care in the European Union : a case for action / H. Legido-Quigley, M. McKee, E. Nolte, I. A. Glinos. - [Copenhagen] : [WHO], 2008. - 210 p. - (Observatory Studies Series ; № 12)

Перевод заглавия: Обеспечение качества медицинской помощи в Евросоюзе.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610

T47


Thomson S.

Financing Health Care in the European Union : challenges and policy responses / S. Thomson. - [Copenhagen] : [WHO], 2009. - 200 p. - (Observatory Studies Series ; № 17)

Перевод заглавия: Финансирование здравоохранения в Европейском Союзе

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610

N74


Nolte E.

Managing Chronic Condition : experience in eight countries / E. Nolte, C. Knai, M. McKee ; World Health Organization. - [Copenhagen] : [WHO], 2008. - 181 p. - (Observatory Studies Series ; № 15)

Перевод заглавия: Ведение хронических больных на примере восьми стран

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610

Г


Герасимчук З.В.

Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації : монографія / З. В. Герасимчук, І. Б. Шевчук. - Луцьк : Надстир'я, 2009. - 200 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610.25

К


Костюченко О.Є.

Особливості правового регулювання праці лікарів : монографія / О. Є. Костюченко. - Х. : Вид-во "ФІНН", 2009. - 232 с. 300 экз.

Экземпляры: всего:28 - КХр(14), УчБ(14)610.25 (02)

С 33


Сестринська справа : підруч. / Н. М. Касевич, І. О. Петрашев, В. В. Сліпченко [та ін.] ; за ред.: В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. - К. : Медицина, 2008. - 815 с. - Бібліогр.: с. 813-815.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610.25(02)

К


Касевич Н.М.

Медсестринська етика і деонтологія : підруч. / Н. М. Касевич. - К. : Медицина, 2009. - 200 с. - Бібліогр.: с. 196

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610.61(02)

Г


Громадське здоров'я і громадське медсестринство : підруч. / Є. Я. Скляров, М. Б. Шегедин, Б. Б. Лемішко [та ін.] ; ред.: Є. Я. Скляров, М. Б. Шегедин, Б. Б. Лемішко. - 2-е вид., перероб. и доп. - К. : Медицина, 2008. - 224 с. - Бібліогр.: с.204-205. - Предм. указ.: с.222-223

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Анатомія. Ембріологія. Гістологія

611(02)

А


Анатомія людини : підручник у трьох томах. Т.1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, Я. І. Федонюк ; За ред.: А.С Головацького, В. Г. Черкасова. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 368 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611(02)

А


Анатомія людини : підручник у трьох томах. Т.2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін ; За ред.: В. Г. Черкасова , А.С Головацького. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 456 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.018(02)

К


Кузнецов С.Л.

Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студ. мед. вузов / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров. - М. : МИА, 2007. - 600 с. - Библиогр.: с. 600 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.018(02)

Г


Гистология, цитология и эмбриология : учебник / ред.: Ю. И. Афанасьев, С. Л. Кузнецов, Н. А. Юрина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2004. - 768 с. : ил. - (Учеб. лит. для студ. мед. вузов и мед. ф- тов ун-тов) 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.018(084)

К


Кузнецов С.Л.

Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособие / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2006. - 376 с. : ил. 5000 экз.

Экземпляры: всего:3 - КХр(3)611.6(02)

Р


Россихин В.В.

Анатомия мочеполовой системы в рисунках и схемах / В. В. Россихин. Растительные препараты (Флараксин, фитомакс-a,b,y) - альтернатива химиотерапии / В. В. Россихин [и др.] ; В. В. Россихин. - Х., 2004. - 183 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.9(02)

М 74


Модуль 1. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота: топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови. Топографічна анатомія і оперативна хірургія порожнини черепа : метод. вказ. для студ. та лікарів-інтернів. - Х. : ХНМУ

Ч. ІІ. - 2009. - 52 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)611.9(02)

М 74


Модуль 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия областей и органов головы, шеи, стенок и полостей груди и живота: хирургический инструментарий и сшивающая аппаратура. Первичная хирургическая техника : метод. указ. для студ. и врачей-интернов. - Х. : ХНМУ

Ч. 1. - 2009. - 40 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)611.9(02)

М 74


Модуль 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия областей и органов головы, шеи, стенок и полостей груди и живота: топографическая анатомия и оперативная хирургия областей черепно-мозгового отдела головы. Топографическая анатомия и оперативная хирургия полости черепа : метод. указ. для студ. и врачей-интернов / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т; сост. А. А. Терещенко [и др.]. - Х. : ХНМУ

Ч.II. - 2009. - 51 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)611.9(02)

М 74


Модуль 1. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови, шиї, стінок і порожнин грудини і живота: хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура. Первинна хірургічна техніка : метод. вказ. для студ. та лікарів-інтернів. - Х. : ХНМУ

Ч.1. - 2009. - 40 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)


Фізіологія
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Екологія iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 екологія, охорона навколишнього середовища
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...

Екологія iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства І географії ґрунтів
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070801 – Екологія, охорона навколишнього середовища та...

Екологія iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Метеорологія І кліматологія ” для студентів напряму 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Метеорологія І кліматологія ” для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...

Екологія iconМедицина. Екологія. Біологія

Екологія iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «екологія» для студентів Усіх спеціальностей заочної форми навчання затверджено
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...

Екологія iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства І географії ґрунтів
Екологія землекористування І агробізнес, гідроекологія, прикордонний екологічний контроль

Екологія iconНаціональний технічний університет України
«Енергетика: економіка, технології, екологія». Наукові праці нтуу «кпі», іее. – Київ: нтуу «кпі», іее, 2010 р

Екологія iconДорогунцова С. І. К.: Кнеу, 2005. 988 с. Екологія: Підручник/С.І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та інш
Составители: Черниченко Г. А., Гавриленко С. Н., Шевцова В. И., Черноиванова Е. Н., Чижикова О. А., Дубель В. М., Хаджинова Г. П.,...

Екологія iconРобоча програма навчальної дисципліни "Екологія" на 2007-2008 навчальний рік спеціальність 030502 „Економічна кібернетика”
Тема (зміст) семінару, лабораторного, практичного заняття І методичне забезпечення

Екологія iconЛабораторний хімічний посуд та прилади
Екологія та охорона навколишнього середовища”, 092600-”Водопо­стачання та водовідведення”. Укл.:Ігнатов І.І., Мураєва О. О., Мокрицька...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница