Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
Скачать 25.82 Mb.
НазваниеН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
страница3/163
Дата конвертации10.01.2013
Размер25.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163
Тематична і жанрова різноманітність прози 634

«Перехресні стежки» 634

Драматургія 637

Павло Грабовський . ... 638

Літературний процес першого десятиліття XX ст 643

§18. Передумови оновлення українського мистецтва 643

Соціально-політична ситуація початку сторіччя 643

Боротьба народницьких і модерних ідей

у літературі на рубежі віків 643

§19. Різноманітність стильових течій і напрямів 646

Розвиток поезії 646

Художнє оновлення прози 648

Роль драматургії в українському літературному

та культурному житті 651

Літературна критика 652

Борис Грінченко 653

Богдан Лепкий 657

Михайло Коцюбинський 661

«Intermezzo» з 663

«Тіні забутих предків» 665

Ольга Кобилянська 667


28Зміст


Василь Стефаник 672

«Новина» 673

«Камінний хрест» 673

Леся Українка 676

«Лісова пісня» 680

«Бояриня» 682

Микола Вороний 684

Олександр Олесь 687

Микола Зеров 692

Степан Васильченко 695

Архип Тесленко 699

Володимир Винниченко 701

Літературний процес першої половини XX ст 707

Стильова різноманітність

.української літератури 20-х рр. XX ст 707

Літературні угруповання 711

Літературна дискусія 1925-1928 рр 712

Виникнення терміну «соціалістичний реалізм» 714

Шляхи розвитку української драматургії 20-30-х рр. XX ст. . . .715

« Празька літературна група » 716

«Варшавська літературна група* 717

Олена Теліга 717

Павло Тичина 719

Володимир Сосюра 722

Максим Рильський 726

Микола Хвильовий 730

Григорій Косинка 736

Остап Вишня 739

Василь Барка 742

Юрій Яновський 745

Валер’ян Підмогильний 749

Микола Куліш 752


29

Іван Кочерга ^57

Богдан-Ігор Антонич 7**0

Євген Маланюк

УласСамчук 766

Іван Багряний 769

Андрій Малишко 773

НН А І


Цикл «Україно моя»

Збірка «Що записано мною»

Олександр Довженко

Літературний процес другої половини XX ст. §20. Творчість «шістдесятників» ... Павло Загребельний


783

Григір Тютюнник

Іван Драч 78*

(ТОС

Борис Олійник

Дмитро Павличко 786

Василь Симоненко 787

Ліна Костенко 790

«Берестечко» 79<^

«Маруся Чурай*

Олесь Гончар 796

«Собор» 799

Михайло Стельмах 801

Василь Стус 803

§21. Творчий доробок письменників, які прийшли

в українську літературу в 70-х pp. XX ст 808

Степан Пушик 808

Катерина Мотрич 809

Наталя Околітенко 811

§22. Творчий доробок письменників, які прийшли

в українську літературу у 80-х pp. XX ст 812

Василь Герасим’юк 0^2


ЗОЗміст


Оксана Забужко 813

Оксана Пахльовська .814

Юрій Андрухович 814

Олександр Ірванець 814

Любов Пономаренко 815

§23. Творчий доробок письменників, які прийшли

в українську літературу в 90-х pp. XX ст 815

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 817

§24. Огляд розвитку літературних напрямів 817

§25. Роди та жанри літературних творів 825

Епічні жанри 825

Ліричні жанри 828

Драматичні жанри 831

Ліро-епос та інші міжродоні і суміжні жанри 833

§26. Аналіз літературного твору 835

Зміст твору 835

Форма твору 836

§27. Тропи (художні засоби) 839

§28. Віршування, або версифікація 841

Найпоширеніші системи віршування 842

Різновиди стоп 842

Етапи визначення розміру вірша 842

Рима та римування 843

Різновиди строф 844

Аналіз літературного художнього твору 844

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 845СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


ввіп. — автор ш. — вигук грам. — граматика Д. в. — давальний відмінок див. — дивіться дйприкм. — дієприкметник дієприсл. — дієприслівник дієсл. — дієслово до н. е. — до нашої ери док. вид — доконаний вид допуст: — допустовий жін. р. — жіночий рід жури. — журнал з те. — з творів з'ясує. — з’ясувальний зайж. — займенник

займ -означ. — займенниково-означальний

заст. — застаріле

Зн. в. — знахідний відмінок

і т. д. — і так далі

і т. ін. — і таке інше

іж. — імені

імен. — іменник

Кл. в. — кличний відмінок

лінгв. — лінгвістика

літ. — літературознавство

ж. — місто

М. в. — місцевий відмінок жлн. — мільйон множ. — множина

Н. в. — називний відмінок


н. е. — наша ера нак. — наказовий спосіб Нар. те. — народна творчість недок. вид — недоконаний вид

О. в. — орудний відмінок обл. — область

обстав. — обставина, обставинний одн. — однина

означ. — означення, означальний

перен. — переносно, переносне

пор. — порівняйте

прийм. — прийменник

прикм. — прикметник

присл. — прислівник

р. — річка

Р. в. — родовий відмінок ред. — редактор, редакція рел. — релігія, релігійний рр. — роки с. — село, сторінка сер. р. — середній рід спол. — сполучник ст. — століття т. — том

т. зв. — так званий та ін. — та інше, та інші тис. — тисяча у зн. — у значенні

ч. — частина числ. — числівник чол. р. — чоловічий рід
Протягом століть, відбираючи по словечку, по зернятку, генііі народу витворив і передав нам у спадок, у вічне користування неосяжне, розкішне у своїй красі й блиску розуму лінгвістичне багатство: майте, гордіться, не будьте німі!

О. ГончарФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ


Фонетика

Фонетика (від грецького ркопеН- ковзвуковий) — це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці.

Залежно від завдань дослідження звукової будови мови фонетику поділяють на:

  • описову (вивчає всі наявні в конкретній мові звукові одиниці, закономірності їх уживання, звукові чергування та ін. особливості мови певного періоду);

  • історичну (з’ясовує шляхи формування звукового боку мови з найдавнішого часу її існування, вивчає виникнення та занепад звуків, еволюцію окремих звукових явищ тощо).

§1. Звуки мови. Поняття про фонему

Серед безлічі природних звуків — шуму моря, шелесту листя, щебету пташки, завивання вітру, тобто всього, що твориться механічним коливанням повітря, вирізняються звуки людської мови.


Звук мови можна розглядати:

і як явище фізичне, що виникає внаслідок коливання повітря й характеризується певними акустичними параметрами (частота коливань, їхня амплітуда, тривалість тощо); а як явище фізіологічне, оскільки творення звука зумовлене роботою мовних органів та участю в ній центральної нервової системи людини;

і як явище лінгвістичне, тому що звуки виконують, і це найголовніше, мовну функцію.

У процесі комунікації люди вимовляють і чують велику кількість звуків, але для розуміння й висловлення думки важливими є лише ті, які розрізняють значення слів та їхні форми.

Хоч звуки мовлення набувають індивідуального забарвлення завдяки тембру голосу, його висоті, інтенсивності тощо, проте вони сприймаються носіями певної мови однаково й легко вичленовуються з мовного потоку.

Так, наприклад, слова сам, сом, сум, сім розрізняються голосними звуками [а], [о], [у], [і], а бив, мив, лив, шив, рив розрізняються приголосними звуками [б], [лі], [л], [ш], [р]. Як бачимо, коли замінити один з цих звуків іншим, то утворюється нове слово. Може бути й так, що при зміні


35УКРАЇНСЬКА МОВА


звука твориться не слово, а лише його форма: сонце, сонця, сонцю...

УВАГА!

Звуки створюють матеріальну (зовнішню) оболонку слів. Звук у мові — носій певного значення в слові.

Однак є звуки, заміна яких не відбивається на лексичному значенні слова.

Наприклад, звук [е] у ненаголоше- ному складі наближається до [ц], і тоді маємо його варіант [є“]: [зеирно], [пеиро], [зеимл'а], [стеипй]. І навпаки, звук [и] у такій же позиції наближається до [є]: [ли'стпок], [зи'ма],

[жи'т:а], [ви'сокиі ]. І хоч би як ми не вимовляли такі слова, їхнє лексичне значення залишається без змін.

Отже, у мові є основні звуки, т. зв. звукові типи (еталони), які відіграють важливу роль у творенні, розпізнаванні й розрізненні слів, та різновиди основних звуків, їхні варіанти. Такі звукові типи дослідники назвали фонемами.

Фонема — це найменша звукова одиниця, здатна розрізняти слова та їхні форми.

Примітка. Учення про фонему виникло в другій половині XIX ст. Його основоположником був І. О. Бодуен де Куртене (1845-1929 рр.) — російський і польський мовознавець. У XX ст. фонетична будова мови перебувала в центрі наукових зацікавлень багатьох лінгвістів.


Фонологічна система сучасної української мови містить 38 фонем6 голосних і 32 приголосні.

Поділ звуків на голосні і приголосні — це найбільше протиставлення у звуковій системі мови.

УВАГА!

Для того щоб відрізнити звук від букви, звук беруть у квадратні дужки [ ]. Наприклад, буква к
(«ка») позначає звук [к], а буква л («ел») — звук [л].


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Похожие:

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconПрограма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ
Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є сучасна українська літературна мова професійної...

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5-12
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською І російською мовами навчання. Українська література (авт. Бандура...

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького....

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconУкраїнська драматична поема кінця XIX початку XX ст
Період кінця XIX — початку XX століть — переддень докорінних соціальних змін у суспільному житті. В цей час українська література,...

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconМолочко С. Р. Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи
Молочко С. Р. Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи.— Х.: Вид група «Основа», 2011

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconУрок-дослідження
Міжпредметні зв'язки: українська література, фольклор, світова література, історія

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин Українська література
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconМузичне мистецтво* (Академічний вокал), бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, виконання сольної програми, яка складається з 2-х...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница