Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ
НазваниеПрограма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ
страница6/9
Дата конвертации07.02.2013
Размер1.45 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 2.1

Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання

План

2.1.1. Поняття етики ділового спілкування.

2.1.2. Невербальні засоби спілкування.

2.1.3. Поняття етикету.

2.1.4. Моделювання ситуацій.


Розвиток зв’язного мовлення

 • Перечитуючи поезії…

Прочитайте поетичні рядки. Яка тема їх об’єднує?

Як би тобі, доню, в світі не було, Розмова з мамою

Не скупись ніколи людям на добро. – Розкажіть мені, мамо, про вишні…

Бо і так доволі хтось насіяв зла, Їх було так багато в саду?

І холонуть душі наші без тепла. – Були, сину, морози невтішні,

Забувають діти мову матерів, А вони кого хочуть зведуть.

Глянь, від того болю світ аж посірів.

Стогне від розпуки зранена земля, - Розкажіть мені, мамо, про зорі,

І сивіти стала матінка моя. Чи такими були і колись?

- А той ,сину, хто виріс у горі -

Доню моя, доню, синьоока зірко, Не часто на зорі дививсь.

У житті буває солодко і гірко.

Як би твої очі не манили зваби, - Розкажіть мені, мамо, про долю,

Не чини ніколи Батьківщині зради! Чи людині підвладна вона?

- Наша доля, мій сину, як море -

Той пливе лиш, хто має човна.

Не ламай у лузі гілку калинову –

Сиротою станеш, як забудеш мову. – Розкажіть мені, мамо, про роки -

Можеш призабути запах рути-м’яти, Чи спливають помітно вони?

Але рідну мову мусиш пам'ятати! - Роки, сину, помітні…допоки…

Можеш не впізнати голосу діброви, Матерів пам'ятають сини.

Тільки не зрікайся маминої мови. (М. Довнич).

(Л. Диркавець)


Зверни увагу і проаналізуй!!!

Культура суспільства — рівень досягнення, ступінь розвитку розумового, духовного, громадського життя суспільства.

Культура мови — наявність у людини постійної потреби шліфувати свою мову: вимову, словник, граматику, розширювати свої знання як у галузі мови, так і через мову, бо «мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її» (О. Потебня).

Культура людини, культурна людина — це насамперед людина освічена, але не тільки: це складна сума поведінки, звичок, смаків і уподобань; це вся людина в усій сукупності не лише зовнішніх прояв, але й внутрішніх якостей; людина на рівні найвищих здобутків суспільства, в якому вона живе.

Культура спілкування — це вміння встановлювати зворотний зв'язок, відгукнутися на думки, почуття, турботи і проблеми іншої людини — форми спілкування змінні, сутність незмінна.

Культура поведінки об'єднує внутрішню культуру й зовнішні прояви цієї культури; це правила спілкування з людьми й поведінки в офіційній сфері спілкування, це культура побуту й побутове спілкування, естетичні смаки (і в одязі, й в інтер'єрі ).

Етикет це вироблені в суспільстві форми поведінки члена цього суспільства; порушення правил етикету членами суспільства сприймається як відступ від норми.

Емпатія вміння слухати інших.


Запам’ятай!

Ділове спілкування - це цілеспрямований процес обміну інформацією, що переслідує конкретну мету.

Ділове спілкування - це будь-яка професійна комунікативна діяльність (головно-мовленнєва), репрезентована сферою, яка дає відповідь на чотири запитання:

 • задля якої мети ми це говоримо?

 • що ми хочемо сказати?

 • за допомоги яких мовних засобів ми це робимо?

 • яка реакція на наше мовлення?

Ділове спілкування проникає в усі сфери суспільного життя. Компетентність у сфері ділового спілкування безпосередньо пов'язана з успіхом чи неуспіхом в будь-якій справі.

Мовлення - не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією й за допомоги інших засобів - жестів, міміки, погляду, пози, рухів тіла, які часто поєднуються в різних комбінаціях. Усе це невербальні (несловесні) засоби.

Невербальні засоби спілкування - це система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми.

Міміка - це експресивні рухи м'язів обличчя, що виражають психічний стан, почуття, настрій людини в певний момент часу.

Жести - це виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан людини.

За функціональним призначенням і природою вирізняють такі їх види:

Ритмічні жести дублюють інтонацію, виокремлюють певні частини висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення чи прискорення темпу мовлення.

Емоційні жести передають найрізноманітніші відтінки почуттів: подив, радість, захоплення, ненависть, роздратування, розчарування.

Вказівні жести виконують функцію виділення якогось предмета серед однорідних. З цією метою послуговуються рухами пальців, кисті, цілої руки

Увага! Етикетна компетенція!

Показувати пальцем на людей неввічливо.

Зображувальними жестами відтворюють предмети, тварин, інших людей (їхню форму, рухи, розміри). Ними користуються в тих випадках, коли не вистачає слів чи необхідно підсилити враження і вплинути на слухача наочно.

Жести-символи інформують про певні дії, властивості, наміри тощо. Такі жести не мають нічого спільного з діями, про які вони сигналізують. Наприклад, піднесена рука з випрямленими пальцями - «прошу слова». До жестів-символів належать умовні жести вітання, прощання, заклик до мовлення, передчуття приємного.

Поза - це мимовільна або зумисна постава тіла, яку приймає людина.


Поняття етикету

Слово етикет французького походження на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при венському дворі) слово етикет почало функціонувати в німецькій, польській, російській та інших мовах.

Етикет – це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

Нині узвичаєно виокремлювати за сферою використання діловий етикет – норми поведінки і спілкування різних соціальних груп. Визначальна ознака його – співпраця і взаємопорозуміння.

Основну частину етикету загалом становить мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет, які нині виокремлюють авторитетні фахівці з проблем культури спілкування.

Моделювання ситуацій

 • Робота в групах

1 група

Побудуйте та «проговоріть» за особами діалог, можливий між бабусею та її сусідкою, що несподівано завітала в гості (ситуація спілкування та сама, що й в умові попередньої вправи). Визначте тему й основну думку висловлювань сусідки та бабусі. У діалозі використайте запропоновані слова та словосполучення.

Доброго дня!Як ви себе почуваєте?Будьте ласкаві. Якщо вам не важко... Вибачте. Вибачайте. Щиро вам дякую. Чи ви вже обідали? На мене чекають. Сердечно вам дякую. Прошу вас. Почекайте, будь ласка. Дуже вам зобов 'язана. Сідайте, будь ласка. Заходьте будь-якого дня. Приходьте за будь-яких обставин. Кожен має свої справи. На все добре! Прощавайте! Ідіть здорові!

2 група

Складіть та проговоріть за особами полілог, який міг би відбутися між бабусею, її сусідкою та бабусиними рідними (ситуація та сама). Мета спілкування — знайомство. Використайте подані слова та словосполучення.

Добридень! Доброго здоров 'я! Раді вас бачити! Познайомтеся з... Дозвольте вас познайомити з... Багато про вас чув. Дуже приємно. Раді познайомитись. Як звуть цю дівчинку?Хто ви за професією? Ким ви працюєте? На якій вулиці розташована ваша установа? Буду рада допомогти. Щиро вам дякую. Старша за віком. Якщо можете... Щиро вам дякую. Був радий познайомитись. Радий прислужитися. Радий бути корисним.

3 група

 1. Уявіть, що під час вашої прогулянки у парку з мамою, татом і старшою сестрою вам зустрівся батьків співробітник. Складіть та проговоріть за особами можливий за цих обставин полілог. Співрозмовники: мама, батько, його колега, старша сестра та ви. Мета спілкування — знайомство.

 2. До вашого класу прийшов директор школи і вчителька, яка навчатиме вас історії або українознавства. З якими словами має звернутися до вас директор? Що, на вашу думку, скаже в такій ситуації вчителька? Поставивши себе на місце вчительки та директора, проговоріть слова, з якими вони можуть звернутися до класу.

 3. До вашого класу прийшов новий учень. Складіть та проговоріть за особами діалог між ним і класним керівником та полілог між ним та 2—3 учнями. Мета спілкування — знайомство.

 4. (Обговорення відповідей учнів.)

 5. Протилежне завдання — уявіть життєву ситуацію, де були б доречні наведені репліки. Складіть діалог, доповнюючи висловлювання однією з реплік, поданих у дужках.

Зразок завдання

Зачекайте хвилинку!Бачу, ви поспішаєте. Пропоную познайомитися. Пробачте, в мене інші плани. (Справді? Я не проти!)

Зразок відповіді:

-Зачекайте хвилинку!Бачу, ви поспішаєте... (Пропоную познайомитися. Мене звуть... А вас? Послухайте! Я давно мріяв з вами познайомитися! Мені про вас багато розповідали! Я читав ваші твори. Я знаю ваші праці. Я чув ваш виступ.)

-Пробачте... (В мене інші плани. Справді? Я не проти. А це має якийсь сенс? З якого це доброго дива? Невже? А звідки ви про мене знаєте? Приємно чути. Це якось несподівано, але чому ні?)


Невербальні етикетні формули при знайомстві

Катерина II багато чула про Григорія Сковороду і захотіла його побачити. Міністри привезли філософа до царського палацу і завели його до золотої зали. Усі стоять, не дихаючи, ждуть царицю. Ось з’являється і вона. Присутні низько-низько вклоняються їй. Один тільки Сковорода стоїть рівно.

-Чого ти не вклоняєшся мені? – запитала його Катерина II.

Сковорода спокійно відповів:

-Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитись. Як же ти роздивишся мене, коли я удвоє зігнусь?

Чи правильно повівся філософ? Поясніть свою думку. Врахуйте, що цариця — жінка, вельможна особа, врахуйте і те, що Сковорода — відома людина, що це цариця захотіла з ним познайомитися.

(Міркування студентів.)

Отже, при знайомстві слід враховувати багато моментів, на перший погляд незначних:

 1. вік людини;

 2. її стать;

 3. суспільне становище;

 4. конкретну життєву ситуацію тощо.

Блок індивідуальних домашніх завдань

 • Опрацюйте теоретичний матеріал підручника [13], стор. 77, 164-166.

 • Виконайте вправи 9, 12 стор. 95-97.

 • Складіть діалоги, використовуючи подані слова, словосполучення і репліки.

 • Дозвольте відрекомендуватися. Тетяна. Хотів би з вами познайомитися. Мене звуть Ігорем. Дозвольте відрекомендувати вам мого (свого) колегу, мою (свою) дочку, мого (свого) чоловіка. Познайомтеся з моїм товаришем.

 • Дуже радий (рада) з вами познайомитися. Вельми радий (рада) знайомству. Приємно (було) познайомитися.Ми вже знайомі. Ми давно знайомі. Я вас знаю точно. Чув (чула) про вас від брата. Мені про вас розповідала сестра.

 • Даруйте, не розчув вашого імені. Вибачте, не розчув ім 'я, повторіть, будь ласка!

 • Як вас (тебе) звати (звуть)? Як вас по батькові? Як ваше прізвище? Мене звати Іван. Мене звуть Іваном Петровичем.

 • Скільки вам (тобі) років? Мені вісімнадцять років. їй (йому) — 20. Ми з вами (приблизно) одного віку.

 • Коли й де ви народилися? Звідки ви? Звідки ви родом? Я народився 12 лютого 1980 року в Одесі. Я з України.

 • Якої ви національності?Яка ваша національність?Я — українець (росіянин, білорус).

 • Яка ваша рідна мова? Якими мовами ви володієте? Які іноземні мови ви знаєте?Моя рідна мова — українська (російська, білоруська). Я трохи знаю англійську. Я непогано (добре, вільно) розмовляю англійською. Я досить добре володію німецькою. Я вивчаю французьку. Я, на жаль, не знаю іноземних мов.

 • Хто ви за фахом?Хто ви за професією?Яка ваша професія? Яку ви маєте освіту? Яка у вас освіта? Який вуз ви закінчували? Я — викладач (учитель, педагог). Я працюю інженером (лікарем). Я закінчив Львівський університет.

 • Ви одружені (одружений, одружена, жонатий, заміжня)?Хто ваша дружина (жінка)?Хто ваш чоловік? Я одружений (одружена, жонатий, неодружений, неодружена, нежонатий, заміжня, незаміжня, удівець, удова, розлучений, розлучена). Мій чоловік — інженер. Моя дружина — вчителька.

II. Етика ділового спілкування

Тема 2.2

Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

План

2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

2.2.2. Підготовка до виступу.

2.2.3. Будова виступу.

2.2.4. Мистецтво аргументації.

2.2.5. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.


Культура української мови

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

Відносини – взаємини – стосунки – відношення, ставлення

Слова відносини, взаємини, стосунки, ставлення деякими значеннями об’єднуються в один синонімічний ряд, проте кожен з них має свою семантику й відрізняється від інших лексичною сполучуваністю.

На означення стосунків, взаємин між членами якогось колективу, громади між суспільними групами, суспільно-економічними та політичними об’єднаннями використовуються слова відносини, стосунки та взаємини:

Відносини між батьками, взаємини між дітьми, приятельські стосунки.

Вживання в цьому розумінні слова відношення є неправомірним, оскільки воно виражає взаємозв’язки тільки між предметами, явищами тощо.

У багатьох словосполученнях різних галузей науки переважно суспільного, економічного та політичного характеру вживається слово-термін відносини: виробничі відносини, економічні відносини, класові відносини, міжнародні відносини, торговельні відносини.


Зверни увагу, запам’ятай і проаналізуй!!!

Залежно від змісту, призначення, способу проголошення й обставин спілкування виділяють такі жанри публічного виступу: доповідь, промова, виступ, повідомлення.

Доповідь - найпоширеніша форма публічного виступу, важливий цемент системи зв'язків із громадськістю, яка порушує проблеми, що їм пробують розв'язання. Доповідь може бути політичною, діловою, звітною, науковою.

Політична доповідь - різновид доповіді з політичних питань, у ній з’ясовуються сутність, причини, наслідки певної політичної події, розкриваються шляхи розвитку суспільства.

Ділова доповідь – це офіційне повідомлення про шляхи розв’язання окремих виробничих питань життя і діяльності певного колективу, організації.

Звітна доповідь – це доповідь, у якій повідомляється про роботу, виконану особою чи колективом за певний період.

Наукова доповідь – це доповідь, яка узагальнює наукову інформацію, досягнення, відкриття та результати наукових досліджень. Такі доповіді виголошують на різноманітних наукових зібраннях – конференціях, симпозіумах тощо.

Промова – заздалегідь підготовлений публічний виступ на певну актуальну тему, звернений до широкого загалу. Розрізняють розважальні, інформаційні, агітаційні, вітальні промови.

Виступ - публічне виголошення промови з одного чи декількох питань. Поширеним є виступ за доповіддю. У такому виступі орієнтовно має бути вступ (вказівка на предмет обговорення), основна частина (виклад власних поглядів на певне питання), висновки (пропозиція, оцінка).

Повідомлення - невеликий публічний виступ з певної теми.

Названі жанри публічного виступу близькі за змістом і формою, про особливості їх підготовки та виголошення буде подано узагальнено.

2.2.2. Підготовка до виступу.

Публічний виступ потребує ретельної попередньої підготовки, що відбувається у кілька етапів:

 • Обдумування та формулювання теми, визначення низки питань, виокремлення принципових положень.

 • Добір теоретичного і практичного матеріалу (опрацювання літератури). На цьому етапі важливо не просто знайти і опрацювати матеріал, а глибоко його осмислити, визначити головне і другорядне; інтегрувати основні положення за кількома джерелами.

 • Складання плану, тобто визначення порядку розташування окремих частин тексту, їх послідовності та обсягу

 • Складання тез виступу.

 • Написання остаточного тексту виступу.

Вимоги до теми

1.Має бути цікавою для промовця й добре йому знайомою.

2.Має відповідати віковим та професійним особливостям аудиторії, враховувати рівень її освіченості.

3.Необхідно, щоб тема була актуальною та корисною; матеріал повинен бути доступним для розуміння.

4.Бажано, щоб тема була пов'язана з якоюсь проблемою, дискусійним питанням.

Вимоги до мети

1.Донести знання, інформацію; переконати, надихнути, закликати до дії.

2.Розважити слухача, розширити його світогляд, зацікавити проблемою.

3.Захистити думку, ідею, вчинки людини, спонукати до активних дій.

4.Виховувати, спрямувати на доброчинність, до життя за загальнолюдськими моральними принципами.

Вимоги до заголовка (назви)

1.Має бути чітким, ясним, по можливості коротким.

2.Не слід використовувати незнайомі та малознайомі для слухачів слова (якщо без них не обійтися або це спеціальний прийом для зацікавлення, слід одразу ж пояснити термін).

3.Нецікаво й непривабливо звучать занадто загальні назви, неконкретні.

4.Приваблює яскравий, звучний заголовок, який дає натяк на цікаву проблему, перегукується з основною думкою виступу, промови.


Форми проведення лекції, доповіді, промови

1.Читання.

2.Виголошення, зазираючи у конспект чи план.

3.Виголошення із читанням цитат на картках.

4.Повністю з пам'яті.

Це залежить від майстерності промовця, його пам'яті, зібраності, витримки. Звичайно, останній вид справляє найбільше враження на слухачів і користується успіхом.

Отже, відповідно до цих форм, у промовця мають бути:

         1. повний конспект виступу;

         2. його план;

         3. картки з цитатами;

4)конспект ключових слів.

 • Ключові слова це найважливіші слова у змісті речення чи абзацу. Саме вони під час виголошення промови містять логічний наголос.

Ключові слова можна підкреслити (виділити) у конспекті. Якщо ж промовець має добру пам'ять, він може скористатися самим логічним або сюжетним ланцюжком ключових слів для пригадування й

Якщо розум і серце оратора захоплені по-справжньому важливою ідеєю, якщо він відчуває внутрішню потребу висловитися, то його промова буде (майже обов'язково) вдалою. Добре підготовлена промова — дев'ять із десяти — вдало проголошена промова.

Д. Карнегі

2.2.3. Архітектоніка (будова) виступу


Щонайперше складають план, у якому відтворюють основні пункти виступу, інформацію, яка потребує точності: дати, статистичні дані, цитати, які повинні бути лаконічними з покликанням на джерело.

Наступний етап підготовки виступу - структурування зібраного матеріалу, компонування тексту виступу, який містить вступ, основну частину та висновки.

Практичні поради доповідачеві:

 • подякуйте тому, хто вас представив аудиторії:

 • чітко назвіть тему виступу та проблему, яку розкриватимете;

 • стисло поясніть, у який спосіб ви аналізуватимете проблему, на що насамперед, звернете увагу.


Фахівці з основ красномовства рекомендують обов'язково проводити репетицію перед виступом.

Ораторові-початківцю варто:

 • Записати текст дослівно і вивчити його.

 • Вибрати приміщення, у якому ніхто не заважав би, і стоячи, неначе звертаючись до слухачів, спробувати виголосити виступ.

 • Ще раз повторити його, керуючись лише ключовими словами і висловами, виокремлюючи головні тези.

 • Коли виступ засвоєний у цілому, відпрацьовують частини, які найбільше викликають сумнів, проводячи репетиції цих частин перед дзеркалом. Варто звернути увагу: чи вільно передаєте думки? чи рівно тримаєтесь? чи вільні і легкі ваші рухи? Прислухайтесь до голосу (чи послуговуєтеся паузами, чи виділяєте посиленням голосу головні слова, чи вдається уникати одноманітності).

Фахівці з ділової риторики пропонують ораторові дотримуватися таких порад під час публічного виголошення виступу.

  1. Якщо ви прагнете привернути увагу аудиторії.

 • активізуйте увагу слухачів, зацікавте їх, переконайте, що ваш виступ буде свіжим, яскравим, образним;

 • слухачі повинні заохочено слухати вас; дайте їм зрозуміти, що факти, які ви збираєтеся розкрити, зрозумілі й цікаві;

 • не зловживайте під час виступу запитальними формами, оскільки це може ввести в оману слухачів;

 • не плутайте основну думку з доказами та ілюстраціями, виокремлюйте її інтонаційно;

 • якщо у вас виник сумнів, зробіть паузу, поясніть детально основну думку і лише потім продовжуйте далі.

  1. Якщо ви бажаєте завоювати довіру слухачів:

 • слова вимовляйте чітко, переконливо;

 • у мовленні іі поведінці все повинно бути злагодженим: слова, постава, жести;

 • зацікавте аудиторію описами, порівняннями, зіставленнями, протиставленнями;

 • аудиторія завжди охоче сприймає цікаву інформацію; структуруйте матеріал на прості і зрозумілі елементи, щоб слухачам було легше їх запам’ятати;

 • демонструйте різні підходи до вирішення проблеми.


Щоб набути досвіду справжнього оратора, варто після кожного публічного виступу аналізувати його.

Алгоритм самоаналізу виступу

 • Як аудиторія зустріла мене? (Доброзичливо, байдуже, стримано, з недовірою, з неприязню).

 • Як розпочав (ла) виступ? Чи викликав виступ зацікавленість, пожвавлення, байдужість, несприйняття?

 • Як можна схарактеризувати настрій аудиторії упродовж виступу? Він змінювався на мою користь чи ні? У якій частині виступу це було помітно? Як це проявлялося? Можливі причини цих змін.

 • Якщо аудиторія реагувала негативно, то чим це було зумовлено?

 • Як я реагував (ла) на невдачу/успіх?

 • Як я сам (а) оцінюю:

 • вибір теми, її розкриття, свою позицію;

 • план і композицію виступу, логіку побудови, вступ, висновки;

 • якщо тему, факти, логіку я оцінюю позитивно, то чим пояснити невдачі, незадоволення, послаблення контакту?

 • Як я сам (а) оцінюю своє усне мовлення; дихання (не вистачало глибини дихання, утруднення дихання через носову порожнину, чи були вимушені паузи для вдиху; що можна сказати про темп, плавність мовлення: чи вільним було мовлення? чи не було зайвого напруження?).

 • Як аудиторія реагувала на мої аргументи, приклади, жарти, запитання?

 • Як я тримався (лася):

 • » просто і вільно чи скуто?

 • чи не зловживав (ла) жестами?

 • Що повчальне з цього виступу я врахую під час підготовки до наступного виступу?

Успіх виступу (оволодіння розумом, почуттями й емоціями слухачів) забезпечують його глибоке і всебічне продумування, добір необхідних слів, жестів, інтонацій, аргументів і наочних засобів. Така комплексна підготовка сприяє завоюванню уваги аудиторії, переконанню її у власній слушності, залученню слухачів до активної участі у спілкуванні.


Практичний блок

Вправа1

Запишіть словосполучення, добираючи можливі синоніми до виділених слів.

Надзвичайне враження, надзвичайні здібності, надзвичайний обід, надзвичайно гарний, надзвичайно схвильований, надзвичайно гарячий.

Вправа 2. Навівши переконливі аргументи, спростуйте або заперечте тезу Івана Огієнка: «Кожний учитель, якого б фаху він не був – мусить досконало знати свою соборну літературну мову й вимову та соборний правопис. Не вільно вчителеві виправдовувати свого незнання рідної мови не фаховістю».

Вправа 3

Прочитайте текст. Поширте речення відокремленими конструкціями. Простежте, які смислові й стилістичні відтінки при цьому з'являються.

Нині традиційне уявлення про грамотну людину з мовного погляду поволі змінюється, розширюється. Немало з нас уже відчули на собі, що тепер замало писати без орфографічних, пунктуаційних, граматичних помилок, замало поєднувати логічність із образністю викладу, навіть замало мати тонке відчуття слова, стилю тощо. Все більш актуальним стає вміння писати і говорити природною, неупослідженою, незрусифікованою українською мовою (3 журн.).


Вправа 4.

Замініть слова на евфемізми - слова чи вислови, що за певних умов служать для заміни тих позначень, які видаються мовцеві непристойним або небажаними, неввічливими, надто різкими. Наприклад: померти - спочити в Бозі, відійти у вічність.

Старий, безвідповідальний, дешева річ, ненадійний, низький, товстий, боягуз, грубий, він не гарний і мені не подобається, спокушати, некмітлива людина, дуже повільно.

Вправа 5.

Перефразуйте звороти з дієприкметниками, уникаючи кальки. Укажіть, у який спосіб досягли поставленої мети.

Зникаючий вид, скисаюче молоко, вимірюючий прилад, підбадьорюючий тон, потрясаючий ефект, заспокоюючий засіб, рухаюча сила, наступаючий рік, скуекаючий прилад, виконуючий обов'язки, колекціонуючий марки, оточуючі слова, бесідуюча пара, гальмуючий прилад, зростаючий тиск, танцюючі діти, водоплаваючі птахи.

Практичний блок

Вправа 6.

Поясніть значення слів. З п'ятьма складіть речення публіцистичного стилю.

Креативний, картатий, крислатий, звитяжний, маргінальний, розлогий.

Вправа 7. Поставте необхідні розділові знаки, поясніть їх вживання. Ви ділене речення трансформуйте, зберігши зміст.

1.Говорити багато й добре є дар гострого розуму говорити мало й добре і властивістю мудрого говорити багато й погано означає дурня говорити мало і погано є ознакою безумного (Ф. Ларошфуко). 2. Оратором достойним уваги є той хто користується словом для думок а думкою для істини й доброчесності (Ф. Фенелон). 3. Держави встановлюючи певні відносини між собою мають спілкуватися на користь своєму престижу та національній гідності з урахуванням таких принципів поваги до суверенітету рівності територіальної цілісності невтручання у внутрішні справи одна одної(3 підруч.). 4. Істинне красномовство на думку Ф. Ларошфуко це вміння сказати все що треба і не більше ніж треба (3 посіб.).

Вправа 8

До поданий слів доберіть синоніми і утворіть з ними словосполучення або речення фахового спрямування.

Типовий, типовий, прошу, прошу, переїзд, переїзд, вигода, вигода

об'єднання, об'єднання, мета, мета, пересічний, пересічний, поділ, поділ.

 • Прочитайте подані назви виступів. Проаналізуйте їх, орієнтуючись на рекомендації, вміщені в довідці, і визначте, які з-поміж них сформульовані найвдаліше.

"Великий український поет", "Патріотизм у красномовстві Демосфена", "Океан", "Життя сучасної людини в умовах стресів, невдач, несподіванок, хвилювань, успіхів, фізичних і психологічних навантажень", "Ціна злочину", "Дивовижна династія Симиренків", "Володимир-Волинський: іще не розгадані таємниці", "Культура українського народу".

Довідка. Існують такі вимоги до формулювання теми виступу:

 • назва виступу має якомога точніше відображати його зміст;

 • вона має бути чітка, зрозуміла, по змозі лаконічна й однозначна;

 • назва повинна містити певну інтригу, щоб зацікавити аудиторію;

 • у назві неприпустимо використовувати незрозумілі слова, надуживати іншомовною лексикою.
 • 3 поданих тем оберіть ті, які ви залюбки послухали б. Обґрунтуйте свій вибір. Зазначте, які ви не обрали б у жодному разі. Чому?

"Правда про В.Стуса", "Людина 25 тисяч років тому", "Причини ерозії грунтів", "Народна пісня", "Загадковий світ Катерини Білокур", "Картини Катерини Білокур", "Робота тимчасових комісій Верховної Ради", "Студентське самоврядування", "Неймовірний Ван Ґог", "Обов'язок сумлінно навчатися", "Освічена людина - корисна людина", "Гарна і погана реклама на ТБ", "Ліна Костенко - людина і поет", "Поезія Ліни Костенко", "Ліна Костенко: поезія навчає жити", "Майстерно написана поема", "Епідемія детективів у літературі", "Марні турботи", "Уроки просто неба".


 • Оберіть тему виступу. Продумайте, яким чином підготувати аудиторію до сприймання її: як сформулювати мету, завдання, визначити основні питання, що їх потрібно висвітлити, який мотив буде головним.

 1. «Без дружби життя не повноцінне»

 2. «Закони моралі – найкращі життєві орієнтири»

 3. «Кожній людині слід виховувати свій характер протягом усього життя»

 4. «Шанобливість – приворотне зілля, що вселяє довколишнім любов»

 5. «Пісня – духовне обличчя нації»

 6. Вдома й стіни допомагають

 7. Дав слово – виконай його

 8. З малої іскри великий вогонь буває

 9. Краще своє латане, як чуже хватане

 10. Хто іншим лиха бажає, сам лихо має

 11. Немає нічого небезбечнішого за підступного ворога, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга

 12. Чи модно сьогодні бути інтелігентним?

 13. Як зробити батьків своїми друзів?

 14. Покликання – вчитель

 15. Поспішайте робити добро

 16. Бережи здоров’я змолоду

 17. Чи можна мати друга в щасті?

 18. Треба жити…

 19. Кохати – значить бачити диво, яке не бачать інші.II.Етика ділового спілкування

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconНавчальне видання
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconІ. Проблеми мовленнєвого етикету
Рогожа В. Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). – Хмельницький університет управління та права: хууп, 2009. – 200 с

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти! До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням) Екзаменаційний білет складається з 6 завдань
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconПрограма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2 курсу денної (заочної) форм навчання
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького....

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconТест и до курсу “ділова українська мова”
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ icon1. українська мова
Мова – це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва,...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ icon1. Українська мова як ознака національної ідентичності українців
Найближчою генеалогічно до української є білоруська мова, адже обидві ці мови походять віддавньоукраїнської і почали окремо розвиватися,...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница